Δραστηριότητες της Shell στην Ελλάδα

Τον Ιούνιο του 2010 η Shell ολοκλήρωσε την πώληση των δραστηριοτήτων εμπορίας στην Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. έναν από τους σημαντικότερους ομίλους στην Ελλάδα.

Η πώληση αφορά τις δραστηριότητες της Shell στον τομέα των πρατηρίων, τα οποία θα εξακολουθήσουν να διατηρούν το σήμα και τα προϊόντα της Shell μέσω μίας, αρχικά, πενταετούς Σύμβασης Άδειας Χρήσης Σημάτων που υπεγράφη μεταξύ της Shell και Motor Oil Hellas, τις δραστηριότητες των εμπορικών και βιομηχανικών καυσίμων, της ασφάλτου, των χημικών, του υγραερίου, τις δραστηριότητες εφοδιασμού και διανομής και τις εγκαταστάσεις παραγωγής λιπαντικών στην Ελλάδα καθώς και τη δημιουργία κοινοπραξίας μεταξύ Shell και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ με αντικείμενο την εμπορία αεροπορικού καυσίμου, με την επωνυμία Shell & MOH Aviation Fuels A.E.

Η Shell υπέγραψε ξεχωριστή συμφωνία με την εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. για την ανάληψη από τη τελευταία της γενικής διανομής και εμπορίας των λιπαντικών Shell στην Ελλάδα.

Μάθετε περισσότερα