Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για εσάς από εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου εταιρειών Shell («Shell»), για τους σκοπούς και για τα δικαιώματά σας σε ότι αφορά αυτή τη συλλογή. Επιλέξτε παρακάτω τη(τις) Δήλωση(εις) απορρήτου που σας αφορά(ούν).

Αυτές οι Δηλώσεις απορρήτου ενδέχεται να συμπληρωθούν με τοπικές/πρόσθετες δηλώσεις. Επίσης, οι Δηλώσεις αυτές διατίθενται στις τοπικές γλώσσες (κατά περίπτωση) από τη σχετική διαδικτυακή τοποθεσία χώρας της Shell.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή προβληματισμούς σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται στη σχετική Δήλωση απορρήτου παρακάτω και στη διαδικτυακή τοποθεσία χώρας της Shell για την τοποθεσία σας.

 

Αιτών εργασία

Πληροφορίες για τα άτομα που υποβάλουν αίτηση για εργασία ή συμμετέχουν σε εκδήλωση προσλήψεων ή υποβάλλονται σε αξιολόγηση της Shell.