Κοινοποιώντας σε εμάς τα προσωπικά σας δεδομένα θεωρείται ότι έχετε παράσχει την άδειά σας, όπου αυτό απαιτείται ή ενδείκνυται, για την περαιτέρω κοινοποίησή τους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.