Τον Ιούνιο του 2010 η  Shell ολοκλήρωσε την πώληση των δραστηριοτήτων εμπορίας στην Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε., έναν από τους σημαντικότερους ομίλους στην Ελλάδα.

Η πώληση αφορά τις δραστηριότητες της Shell στον τομέα των πρατηρίων, τα οποία θα εξακολουθήσουν να διατηρούν το σήμα και τα προϊόντα της Shell μέσω μίας, αρχικά, πενταετούς Σύμβασης Άδειας Χρήσης Σημάτων που υπεγράφη μεταξύ της Shell και Motor Oil Hellas,τις δραστηριότητες των εμπορικών και βιομηχανικών καυσίμων, της ασφάλτου, των χημικών, του υγραέριου, τις δραστηριότητες εφοδιασμού και διανομής και τις εγκαταστάσεις παραγωγής λιπαντικών στην Ελλάδα.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ακόμα τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας μεταξύ της Shell και της Motor Oil Hellas για τον κλάδο της αεροπορίας η οποία θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί το σήμα Shell.

Η Shell υπέγραψε ξεχωριστή συμφωνία με την εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. για την ανάληψη από τη τελευταία της γενικής διανομής και εμπορίας των λιπαντικών Shell στην Ελλάδα.